Organisatie

De Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht is eigenaar van landgoed Beukbergen. De stichting is onlosmakelijk verbonden met de Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht en heeft sinds haar oprichting een goede en langdurige relatie met het ministerie van Defensie in het algemeen en met de Diensten Geestelijke Verzorging in het bijzonder. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie sinds jaar en dag is gehuisvest op het landgoed. Het landgoed staat daarnaast open voor alle overige ministeries en overheden. In overleg kunnen ook particulieren gebruik maken van de faciliteiten op het landgoed.

De stichting kent een algemeen- en een dagelijks bestuur met leden afkomstig uit de politiek, Defensie en het bedrijfsleven. De bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting heeft een directeur en 15 medewerkers in dienst voor de facilitaire dienstverlening op het landgoed.

Coronamaatregelen

In verband met de bestrijding van het virus Covid 19 (Corona) volgen wij de richtlijnen en maatregelen van het RIVM nauwgezet. Uw veiligheid en gezondheid en die van onze medewerkers staan hierbij voorop. Wij hebben uw medewerking en begrip nodig om samen het virus eronder te krijgen. Tijdens uw bezoek is het daarom van belang dat u de instructies van onze medewerkers en beveiliging strikt opvolgt. Zie voor onze maatregelen en instructies deze link: Onze Coronamaatregelen per 5 juni 2021.

HEEL BELANGRIJK!
Heeft u verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging hoger dan 38 graden Celsius? Dan vragen wij u thuis te blijven. Stel uw conferentieleider hiervan in kennis.

Links

DGV (Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie)
https://www.dgv.nl/

Documenten