x

Een kennismaking met het Hindoeïsme

Data

1 juni 2023

van 09:00 tot 21:00

(inclusief avondbelasting)

2 juni 2023

van 09:00 tot 13:00

(inclusief gezamenlijke lunch)

Uiterste inschrijfdatum: Tot 2 weken voor aanvang van de conferentie.

Omschrijving conferentie:
Het Hindoeïsme is een levensbeschouwing, een manier van leven die al meer dan 5000 jaar bestaat. Het Hindoeïsme is één van de grootste moderne wereldreligies. De meeste aanhangers ervan vinden we in India. Ook buiten India treffen we volgelingen van het Hindoeïsme aan, zoals in Nederland waar een grote groep migranten van Indiase afkomst woont. In deze conferentie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste karakteristieken van het Hindoeïsme. De geschiedenis en de ontwikkelingen van deze religie worden behandeld en er wordt aandacht besteed aan de positie van de diverse heilige geschriften van de Hindoes en Vedische zorgelementen. Er zal ook aandacht zijn voor de praktijk, de rituelen en de sacramenten aan de hand waarvan de Hindoes hun leven inrichten. Ten slotte zal de verwevenheid van deze religie met het dagelijks leven van de Hindoes worden behandeld, alsook de relatie tussen man en vrouw, individu, groep en samenleving.

Let op! Voor inschrijven niet het inschrijvingsformulier gebruiken maar mailen naar :
de secretaresse van de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging, Risma Mohabir, e-mail adres:
dar.mohabir@mindef.nl
T +31 (0)88 950 2250
M +31 (0)6 20 88 34 32

Doelgroep

voor elke militair en burger werkzaam bij defensie.

Begeleiding

Sharwin Madho (Krijgsmachtpandit) Shrikeshwar Raghoebier (Krijgsmachtpandit)

Inschrijven of informatie opvragen

Uw naam

Uw (Defensie) e-mail en/of telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht