DGV op beukbergen

Wie zijn wij?

In het Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging, gevestigd in Huize Beukbergen, werken geestelijk verzorgers van verschillende geloofs- en levensovertuigingen samen. Ons werk is er op gericht om militairen te ondersteunen en geestelijk weerbaar te maken bij hun moeilijke taak in binnen en buitenland. Deze site informeert u over wat wij op Beukbergen te bieden hebben. Waardevolle uitgangspunten voor ons zijn: gastvrijheid, mensgerichtheid, betrokkenheid, openheid, respect, veiligheid, vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Wat doen we?

Op Beukbergen bieden wij u vormingsactiviteiten in de vorm van allerlei conferenties. Wij focussen in het vormingswerk op de militair als persoon. De conferenties worden krijgsmachtbreed aangeboden tijdens de initiële opleidingen, rondom uitzendingen en bij het verlaten van de dienst. Naast deze reguliere conferenties kent ons vormingswerk themaconferenties en onderdeelsconferenties.

Vormingswerk van de Dienst Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht.

Themaconferenties

Volgens het AMAR wordt aan de militairen op zijn aanvraag buitengewoon verlof met behoud van inkomsten verleend tot het deelnemen aan een bezinningsbijeenkomst, conferentie en/of training  georganiseerd door of met medewerking van een dienst van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht: eenmaal per kalenderjaar voor ten hoogste twee werkdagen (Art. 85, lid 1 - j). Ook burgerpersoneel van defensie kan volgens het BARD (Art. 45, lid 1) in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan vormingsconferenties. 

De Themaconferenties stellen defensiepersoneel in de gelegenheid om zich vanuit levensbeschouwelijk oogpunt te bezinnen op de specifieke aspecten van het beroep in een ethisch paradoxale omgeving. Deze conferenties hebben veelal een denominatief karakter.

Hierin onderscheiden we de conferenties/ trainingen t.b.v.: 

• Levensbeschouwing en Zingeving

• Persoon en Organisatie

• Krijgsmacht en Samenleving

Inzake de Bijzondere Personeelszorg is in de loop der jaren door de geestelijke verzorging deskundigheid ontwikkeld om thema’s als omgaan met minderheden, vrouw en krijgsmacht, homoseksualiteit en krijgsmacht, omgaan met leed, ontwikkeling persoonlijke veerkracht, stressbestendigheid, te vertalen naar vormingswerken en vormingsmodulen. (o.a. de LHBT-IQ conferentie en het verschillende aanbod van Mindfulness trainingen en Persoonlijke veerkracht met NLP modellen verpakt in 3 modules)

Het programma themaconferenties/ trainingen staat gedurende het hele jaar door op de Intranetkalender, Beukbergensite, en de DGV site.

De logieskosten ervan komen ten laste van het Rijk.

Links

DGV (Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie)
https://www.dgv.nl

Taken DGV
https://www.dgv.nl/nl/taken

Kalender op de website van DGV
https://www.dgv.nl/nl/node/542/kalender

Facebook DGV Beukbergen
https://www.facebook.com/Beukbergen/

Kerk en Krijgsmacht
https://www.kerkenkrijgsmacht.nl/

Intranet kalender via Mulan
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/kalender/

Documenten

Brochure DGV conferenties
Aanbod themaconferenties van de Diensten Geestelijke Verzorging op Vormingscentrum Beukbergen
DGV aanbod themaconferenties voorjaar 2012
DGV aanbod themaconferenties najaar 2011
DGV aanbod themaconferenties voorjaar 2011
DGV aanbod themaconferenties najaar 2010