x

SPB Leergang Samenwerkingsproces begeleiding najaar 2020/ jan2021 Deze leergang is geannuleerd tot nader order door de Corona maatregelen.

Data

31 augustus 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

1 september 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

2 september 2020

van 10:00 tot 18:00

(afsluitend met een gezamenlijk diner)

14 september 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

15 september 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

16 september 2020

van 10:00 tot 18:00

(afsluitend met een gezamenlijk diner)

5 oktober 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

6 oktober 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

7 oktober 2020

van 10:00 tot 18:00

(afsluitend met een gezamenlijk diner)

2 november 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

3 november 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

4 november 2020

van 10:00 tot 18:00

(afsluitend met een gezamenlijk diner)

30 november 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

1 december 2020

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

2 december 2020

van 10:00 tot 18:00

(afsluitend met een gezamenlijk diner)

6 januari 2021

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

7 januari 2021

van 10:00 tot 21:00

(avondbelasting tot 21.00 uur)

8 januari 2021

van 10:00 tot 18:00

(afsluitend met een gezamenlijk diner)

Uiterste inschrijfdatum: Tot 2 weken voorafgaand aan de leergang

SPB leergang najaar 2020 / jan 2021
31 augustus t/m 2 september 2020
14 t/ m 16 september 2020
5 t/m 7 oktober 2020
2 t/m 4 november 2020
30 t/m 2 december 2020
6 t/m 8 januari 2021

In de leergang SPB werken we met het leergroepmodel. Dat betekent, dat jij als deelnemer een centrale rol speelt. Jouw eigen leerdoelen (en die van de andere deelnemers) bepalen voor een groot deel je ontdekkingstocht door de processen van samenwerking. Je bevraagt je eigen leerdoelen en die van anderen door gebruik te maken van de aangereikte theoretische kaders (reflection-on-action), terwijl je die processen daadwerkelijk ondergaat en al doende opnieuw bevraagt (reflection-in-action). De begeleiders én jijzelf reiken die kaders aan.

We hebben daarbij een aantal aandachtsvelden:
• Intermenselijke communicatie (gespreksvoering, intervisie, geweldloze communicatie, invloed);
• Groepsdynamiek (inclusie & containment, leerprocessen, weerstand, de onderstroom);
• Motivatie (jezelf en anderen, waarden, drijfveren, verandering, zingeving);
• Samenwerking (verbondenheid, vertrouwen, dilemma’s, cohesie, generativiteit);
• Jezelf (levensloop, denkpatronen, narrativiteit, spelgedrag, persoonlijke- en professionele identiteit).

Een persoonlijk intakegesprek met de begeleiders maakt deel uit van de inschrijving. Het doel van dit intakegesprek is om een zo homogeen mogelijke SPB-groep te maken. Je praktische achtergrond en je wens om je te ontwikkelen spelen hierin een grote rol. Op die manier kunnen alle deelnemers het meest van elkaar en van elkaars praktijkervaring leren.
Het intakegesprek vindt enkele weken vooraf aan de start van de leergang plaats.

Doelgroep

Diegenen die in hun functie mensen en groepen begeleiden in samenwerkingssituaties (opleidingen geven en/of begeleiden, kadervorming, personeelszorg, leiding geven aan samenwerkingsprocessen).

Begeleiding

Geert van Valen (Geestelijk verzorger) Ronell Bansie (Geestelijk verzorger)

Bijlage

Nadere beschrijving over SPB

Meer informatie

Naam: Liza Kok
T: 06-10239092 of 088-9511765
E: Themaconferentiebeukbergen@mindef.nl

Inschrijven of informatie opvragen

Uw naam

Uw (Defensie) e-mail en/of telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht