Laden Evenementen

Leergang Samenwerkingsproces Begeleiding (SPB)

Data Leerweg SPB 2019
2-4 september
23-25 september
14 t/m 16 oktober
11-13 november
25-27 november
9-11 december

De lesblokken van 3 dagen starten om 09.00 uur en hebben 2 avonden een avondbelasting tot 21.00 uur. De derde dag eindigt met een gezamenlijk diner rond 18.00 uur. (Alle les blokken dienen gevolgd te worden, er kan niet separaat op een les blok ingetekend worden)

Uiterste inschrijfdatum:
Drie weken voor aanvang van de leergang.
Een persoonlijk intakegesprek met de begeleiders maakt deel uit van de inschrijving. Het doel van dit intakegesprek is om een zo homogeen mogelijke SPB-groep te maken. Je praktische achtergrond en je wens om je te ontwikkelen spelen hierin een grote rol. Op die manier kunnen alle deelnemers het meest van elkaar en van elkaars praktijkervaring leren.
Het intakegesprek vindt enkele weken vooraf aan de start van de leergang plaats.

Begeleiding:
Geestelijk Verzorgers: Ronell Bansie en Geert van Valen

Doelgroep: Diegenen die in hun functie mensen en groepen begeleiden in samenwerkingssituaties (opleidingen geven of begeleiden, kadervorming, personeelszorg, leiding geven aan samenwerkingsprocessen).

Omschrijving conferentie:
In de leergang SPB werken we met het leergroepmodel. Dat betekent, dat jij als deelnemer een centrale rol speelt. Jouw eigen leerdoelen (en die van de andere deelnemers) bepalen voor een groot deel je ontdekkingstocht door de processen van samenwerking. Je bevraagt je eigen leerdoelen en die van anderen door gebruik te maken van de aangereikte theoretische kaders (reflection-on-action), terwijl je die processen daadwerkelijk ondergaat en al doende opnieuw bevraagt (reflection-in-action). De begeleiders én jijzelf reiken die kaders aan.

We hebben daarbij een aantal aandachtsvelden:
• Intermenselijke communicatie (gespreksvoering, intervisie, geweldloze communicatie, invloed);
• Groepsdynamiek (inclusie & containment, leerprocessen, weerstand, de onderstroom);
• Motivatie (jezelf en anderen, waarden, drijfveren, verandering, zingeving);
• Samenwerking (verbondenheid, vertrouwen, dilemma’s, cohesie, generativiteit);
• Jezelf (levensloop, denkpatronen, narrativiteit, spelgedrag, persoonlijke- en professionele identiteit).