Laden Evenementen

De succesvolle leergang Samenwerkingsproces Begeleiding (SPB) is terug van weggeweest!

Data Leerweg SPB 2019 (18 dagen opgedeeld in 6 lesblokken van 3 dagen)
4 – 6 februari 2019 (3 dagen)
4 – 6 maart 2019 (3 dagen)
15 – 17 april 2019 (3 dagen)
13 – 15 mei 2019 (3 dagen)
17 – 19 juni 2019 (3 dagen)
1 – 3 juli 2019 (3 dagen)

De lesblokken starten om 09.00 uur en hebben de eerste 2 avonden een avondbelasting tot 21.00 uur. De derde dag eindigt met een gezamenlijk diner rond 18.00.

Uiterste inschrijfdatum:
Drie weken voor aanvang van de leergang.
Een persoonlijk intakegesprek met de begeleiders maakt deel uit van de inschrijving. Het doel van dit intakegesprek is om een zo homogeen mogelijke SPB-groep te maken. Je praktische achtergrond en je wens om je te ontwikkelen spelen hierin een grote rol. Op die manier kunnen alle deelnemers het meest van elkaar en van elkaars praktijkervaring leren.
Het intakegesprek vindt enkele weken vooraf aan de start van de leergang plaats.

Begeleiding:
Geestelijk Verzorgers: Ronell Bansie en Geert van Valen

Doelgroep: Diegenen die in hun functie mensen en groepen begeleiden in samenwerkingssituaties (opleidingen geven of begeleiden, kadervorming, personeelszorg, leiding geven aan samenwerkingsprocessen).

Omschrijving conferentie:
In de leergang SPB werken we met het leergroepmodel. Dat betekent, dat jij als deelnemer een centrale rol speelt. Jouw eigen leerdoelen (en die van de andere deelnemers) bepalen voor een groot deel je ontdekkingstocht door de processen van samenwerking. Je bevraagt je eigen leerdoelen en die van anderen door gebruik te maken van de aangereikte theoretische kaders (reflection-on-action), terwijl je die processen daadwerkelijk ondergaat en al doende opnieuw bevraagt (reflection-in-action). De begeleiders én jijzelf reiken die kaders aan.

We hebben daarbij een aantal aandachtsvelden:
• Intermenselijke communicatie (gespreksvoering, intervisie, geweldloze communicatie, invloed);
• Groepsdynamiek (inclusie & containment, leerprocessen, weerstand, de onderstroom);
• Motivatie (jezelf en anderen, waarden, drijfveren, verandering, zingeving);
• Samenwerking (verbondenheid, vertrouwen, dilemma’s, cohesie, generativiteit);
• Jezelf (levensloop, denkpatronen, narrativiteit, spelgedrag, persoonlijke- en professionele identiteit).